TOEFL Sınavına Hazırlık

TOEFL Sınavına Hazırlık

TOEFL, çoğunlukla anadili İngilizce olmayan ve yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından alınan bir İngilizce dil yeterlilik sınavıdır.

TOEFL sınav düzeni ve müfredatı, adayların genel İngilizce dil becerilerini etkin bir şekilde değerlendirecek şekilde planlanır ve tasarlanır.

Sınava girenlerin sınava hazırlanmaya başlamadan önce kalıbı ve müfredatı iyi anlamaları son derece önemlidir.

Bu onların hazırlık stratejilerini iyi planlamalarına ve arzu ettikleri genel TOEFL sınav puanına ulaşmalarına yardımcı olacaktır.

Bu makale, sınava girenlerin TOEFL sınav müfredatı ve düzenine aşina olmalarına ve TOEFL sınavının her bölümünün altında yer alan konular hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olacaktır.

TOEFL Sınav Modeli 2021       

TOEFL modeli, sınava girenlerin İngilizce dilindeki akıcılığını ve hakimiyetini etkin bir şekilde değerlendirme hedefini göz önünde bulundurarak ETS tarafından tasarlanmıştır.

İngilizce dilinin 4 temel alanında güçlü ve zayıf yönlerini büyük ölçüde test eder: Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma.

TOEFL Sınav Modeline Genel Bakış 2021  

Bölümler

soru sayısı      

Zaman aralığı

Okuma

30-40 soru

54-72 dakika

Dinleme

28-39 soru

41-57 dakika

Kırmak

10 dakika

Konuşuyorum

4 görev

17 dakika

yazı

2 görev

50 dakika

TOEFL sınavında bölümler yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi sıralanmıştır, yani Okuma > Dinleme > Konuşma > Yazma.

Genel TOEFL puan aralığı 0 ila 120’dir ve her bir sınav bölümü için puan aralığı 0 ila 30’dur.

Sınavın ilk 2 bölümünden sonra zorunlu olarak 10 dakikalık ara verilir.

Mola sırasında, sınava girenler, dolaşmak, esnemek, atıştırmalıklar yemek veya içecek içmek için sınav odasından ayrılabilirler.

TOEFL Sınav Müfredatı 2021

TOEFL sınav müfredatı, sınava girenlerin İngilizce iletişim becerilerini etkin bir şekilde değerlendirme hedefi göz önünde bulundurularak planlanır.

Sorular ve görevler, sınava giren kişinin dört beceri alanındaki yeterliliğini ölçmek için hazırlanır: Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma.

Aşağıda, TOEFL Sınav Müfredatının bölüm bazında bir açıklaması bulunmaktadır:

TOEFL Okuma Bölümü  

Bölüm Süresi: 54 – 72 dakika

Soru Sayısı: 30 – 40 soru

Okuma bölümü, pasaj başına 10 soruluk bir setin izlediği 3 veya 4 okuduğunu anlama pasajı içerir. Her pasaj yaklaşık 700 kelime uzunluğundadır.

Ölçülen Beceriler Nelerdir?

Okuma bölümü, adayların İngilizce okuma becerilerini ve akademik materyalleri ne kadar iyi okuyup inceleyebildiklerini test eder. Ayrıca, üniversite düzeyindeki eğitim metinlerini ve pasajları anlama ve yorumlama ve bunlara doğru yanıt verme becerilerini de test eder.

İçerilen okuma parçaları, çeşitli farklı soru türlerini içerir.

Okuma Bölümünde görünen soru türleri şunlardır:

 1. Gerçek Bilgiler ve Olumsuz Gerçek Bilgiler
 2. Çıkarım ve Retorik
 3. Kelime Okuma
 4. Cümle Sadeleştirme
 5. Metin Ekle
 6. Düzyazı Özeti

TOEFL Dinleme Bölümü  

Bölüm Süresi: 41 – 57 dakika

Soru Sayısı: 28 – 39 soru

Ölçülen Beceriler Nelerdir?

Dinleme bölümü, sınava giren kişinin İngilizce dersleri ve konuşmaları anlama ve değerlendirme yeteneğini ölçecek şekilde tasarlanmıştır.

Dinleme yetenekleri aşağıdaki satırlar boyunca test edilir:

 • Temel anlama için dinleme
 • Pragmatik anlayış için dinleme
 • Bilgi sentezlemek için dinleme

Sınava girenler bu bölümde kaydedilmiş İngilizce derslere ve konuşmalara rastlayacaklar, bu nedenle aşağıdaki gibi bileşenlerini anlamak önemli hale geliyor:

TOELF Dinleme Dersleri

Ders Sayısı: 3 – 4 ders

Ders Süresi: 3 – 5 dakika

Soru Sayısı: Ders başına 6 soru

TOELF Dinleme Konuşmaları

Görüşme Sayısı: 2 – 3 görüşme

Konuşma Süresi: Yaklaşık 3 dakika uzunluğunda

Soru Sayısı: Görüşme başına 5 soru

TOEFL Konuşma Bölümü

Bölüm Süresi: 17 dakika

Görev Sayısı: 4 görev

Ölçülen Beceriler Nelerdir?

Konuşma bölümü, adayların akademik ortamlarda konuşulan İngilizcedeki verimliliğini test etmek için tasarlanmıştır. Akademik, profesyonel veya sosyal ortamda karşılaşılan gerçek yaşam durumlarını yansıtan görevleri içerir.

Bölümdeki 4 konuşma görevi aşağıdaki Soru Setlerine ayrılmıştır:

Soru 1: Soru, Bağımsız Konuşma Görevidir. Burada adayların tanıdık bir konu hakkında konuşmaları ve kişisel görüşlerini ifade etmeleri gerekmektedir.

Soru 2 ila 4: Bu soru seti Entegre Konuşma Görevlerinden oluşur. Bu sorular kampüs durumu ve akademik ders konularıyla ilgilidir.

Bu bölümde, adaylar İngilizce dil becerilerinin bir kombinasyonu için test edilir: okuma, dinleme ve konuşma.

Teste girenler, her yanıtı kaydetmeye başlamadan önce 15 ila 30 saniyelik hazırlık süresi alırlar. Yanıtları 45 ila 60 saniye uzunluğunda olabilir.

TOEFL Yazma Bölümü        

Bölüm Süresi: 50 dakika

Soru Sayısı: 2 soru

Ölçülen Beceriler Nelerdir?

Yazma bölümü, adayların fikirlerini Kolej veya Üniversite ders çalışmasına uygun, iyi planlanmış bir şekilde sunma ve yazma yeteneklerini test eder.

Yazma bölümünde aşağıda açıklanan 2 geniş görev vardır:

 1. Entegre Yazma Görevi: Bu görevde, sınava girenlerin kısa bir bölüm okumaları ve kısa bir ders kaydını dinlemeleri gerekmektedir. Ardından, sınava girenler, pasajda ve derste sunulan bilgilere dayanarak yanıtlarını yazmalıdır. Bu görevin süresi 20 dakikadır.
 2. Bağımsız Yazma Görevi: Sınava girenlerin, kişisel görüş veya deneyimlerine dayalı olarak belirli bir konuda bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir. Bu görevin süresi 30 dakikadır.

Özetle, TOEFL Sınav Modeli ve Müfredat, adayın genel İngilizce dil yeterliliğini ölçmek için iyi planlanmış ve yapılandırılmıştır. Ayrıca, sınava girenlerin verdiği yanıtlar, AI puanlaması ve sertifikalı insan puanlayıcıların kombinasyonu kullanılarak puanlanır. Bu nedenle, test puanlarının adil ve doğru olduğuna güvenilebilir.

Ayrıca, hazırlık planları yapmadan önce, sınav katılımcısının TOEFL kalıbını ve müfredatını baştan sona gözden geçirmesi tavsiye edilir. Bu sayede zamanlarını etkin bir şekilde yönetebilecek ve sınava hazırlık materyallerini organize edebileceklerdir. Öğrencilerin temel İngilizce dil becerilerini uygulamaya ve geliştirmeye devam etmelerini ve istedikleri puanı elde etmek için iyi bir şekilde hazır olmalarını öneriyoruz.

TOEFL Sınav Müfredatı ve Modeli Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

S1. TOEFL sınavı nelerden oluşur?

TOEFL sınavı dört bölümden oluşur: Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma. Bu 4 İngilizce iletişim becerisine dayalı görevleri yerine getirmeniz gerekmektedir.

Her bölüm, yazarak veya konuşarak (ses klibi kaydı) yanıtlamanız gereken bir dizi sorudan oluşur.

S2. TOEFL sınavında ne tür sorular var?

Her bölümde çeşitli sorular var. Temelde Çoktan Seçmeli Sorular vardır, bunlardan bir veya birden fazla cevap seçmeniz, her seçenek için bir tabloda doğru sütunu seçmeniz veya cevapları eşleştirmeniz gerekebilir.

S3. TOEFL sınavı ne kadar zaman alır?

TOEFL İnternet tabanlı sınavın tamamlanması toplam 3 saat sürer. Bir sınav katılımcısı, check-in için 30 dakika ayırmalı, 3 buçuk saat planlamalıdır. Oysa TOEFL Kağıt üzerinden sınav yaklaşık 2 saat 30 dakika sürer.