Alman Göç Yasası

Nitelikli Göç Yasası hakkında bilgi

Öncelikle İstanbul Maltepe’de bulunan Ngls Yabancı Dil Dünyası Okulu‘muz 11 yabancı dilde eğitim vermektedir.Derslerimiz online ya da yüzyüze olup istediğiniz gün ve saatte size özel program yapılmaktadır.

Nitelikli Göç Yasası, nitelikli profesyonellerin Almanya’da çalışmaya gelme fırsatlarını genişleten yeni bir yasadır. AB üyesi olmayan ülkelerden mesleki, akademik olmayan eğitim almış vasıflı işçilerin çalışmak için Almanya’ya göç etmesi artık daha kolay. Üniversite derecesine sahip kalifiye profesyoneller için mevcut koşullar, kurallarda bazı gevşemelerle birlikte yürürlükte kalacaktır.
 

Yeni yasa ne gibi değişiklikler getiriyor?

Yeni yasa, AB üyesi olmayan ülkelerden kalifiye profesyonellerin Almanya’da çalışmaya gelebileceği çerçeveyi genişletiyor. Temel değişiklikler aşağıdaki gibidir: 
 

Nitelikli profesyoneller:  

 • Nitelikli profesyonelin tanımı:  Aşağıdaki kişiler, Nitelikli Göçmenlik Yasası kapsamında nitelikli profesyoneller olarak kabul edilir:
 1. Almanya’da nitelikli mesleki eğitimini tamamlamış (genellikle en az iki yıllık bir eğitim süresinin gerekli olduğu) veya yurtdışında Alman nitelikli mesleki eğitime eşdeğer olarak kabul edilen bir mesleki yeterlilik kazanmış kişiler. Daha kısa yabancı mesleki eğitim kursları, eğitim önemli ölçüde farklılık göstermiyorsa veya bu farklılıklar telafi edilmişse, Almanya’daki nitelikli mesleki eğitime eşdeğer kabul edilebilir.
 2. Almanya’daki yüksek öğrenim derecesi ile karşılaştırılabilir bir yüksek öğrenim derecesine sahip kişiler.
 • Alman işgücü piyasasına erişim: İş piyasasına girmek artık daha kolay. Nitelikli profesyonel, bir iş sözleşmesine veya belirli bir iş teklifine ve Almanya’da tanınan bir kalifikasyona sahip olmalıdır. Federal İş Ajansı (BA) tarafından herhangi bir öncelik kontrolü yapılmaz. Bu, belirli bir iş için Almanya’dan veya AB’den bir başvuru sahibinin uygun olup olmadığına dair bir doğrulama süreci olmadığı anlamına gelir. Federal İş Ajansı yine de istihdam koşullarını doğrulayacaktır.
   
 • İstihdam fırsatları: Nitelikli bir profesyonel, nitelikli olduğu bir mesleği icra edebilir. Bu, ilgili mesleklerde istihdamın da bir seçenek olduğu anlamına gelir. Ayrıca, akademik derecelere sahip nitelikli profesyoneller, yüksek öğrenim derecesi gerektirmeyen işlerde de çalışabilirler. Ayrıca, nitelikleriyle ilgili ve normalde mesleki, akademik olmayan bir nitelik gerektiren diğer mesleklerde de çalışabilirler. Buna yardımcı ve yarı vasıflı meslekler dahil değildir: meslek her zaman bir nitelik gerektirmelidir. AB Mavi Kartı yalnızca, normalde akademik bir derece olması gereken profesyonel nitelikle orantılı işler için verilir.
   
 • Mesleki niteliklere sahip kalifiye profesyoneller: AB dışından mesleki, yani akademik olmayan eğitim almış kalifiye profesyonellerin istihdamı artık beceri eksikliği yaşayan mesleklerle sınırlı değildir. Bir kişinin Almanya’da tanınan bir mesleki eğitim yeterliliği varsa, belirli bir meslekte çalışmasına izin veren oturma izni, aynı zamanda kalifikasyonun kapsadığı tüm mesleklerde Almanya’da çalışmasına izin verecektir.
   
 • Almanya’ya iş aramak için gelme : Mesleki eğitim yeterliliğine sahip profesyoneller de iş aramak için Almanya’ya gelebilirler. Oturma izni alacaklaraltı aya kadar. Ön koşullar şunlardır: Yabancı yeterliliğin Almanya’daki yetkili karar verme organı tarafından tanınması, kişinin kalış süresi boyunca maddi olarak geçimini sağlayabilmesi ve istenen meslek için gerekli Almanca dil becerilerine sahip olması. Genel olarak, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) göre minimum B1 seviyesinde Almanca dil becerileri gereklidir. Almanya’da geçirilen ve iş arayan süre boyunca, deneme bazında haftada 10 saate kadar çalışmak mümkündür. Bu, bir işverenin ve yabancı nitelikli profesyonelin birbirlerine uygun olup olmadıklarını öğrenmelerini sağlar. İş aramak için altı aylığına Almanya’ya gelmelerine izin verilen tanınmış akademik yeterliliğe sahip profesyoneller,
   
 • Eğitim ve beceri geliştirme için ikamet süresi : Eğitim almak için Almanya’ya gelme imkanları geliştirilmektedir. Temel ön koşul, başvuru sahibi yurtdışındayken Almanya’daki yetkili karar organı tarafından bir tanıma prosedürünün üstlenilmesi ve prosedürün kişinin yabancı yeterliliğinin bir Alman yeterliliğinin gerekliliklerini tam olarak karşılamadığını tespit etmesidir (tanıma belgesinde veya “ Anerkennungsbescheid ”). Eğitim almak için vize verilmesinin bir diğer ön koşulu da kişinin gerekli Almanca dil bilgisine sahip olmasıdır. Bunlar, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) göre genellikle A2 düzeyine eşit olacaktır. 18 aylık oturma izni bu amaçla en az altı aydan en fazla iki yıla kadar uzatılabilir. Azami ikamet izni süresi sona erdikten sonra eğitim, öğrenim veya çalışma amaçlı ikamet izni verilebilir.  
 • Dünyanın dört bir yanından kalifiye profesyoneller için kalıcı yerleşim izni : Yabancı kalifiye profesyoneller dört yıl sonra (önceden: beş yıl) kalıcı bir yerleşim izni alabilirler .
   

Kursiyerler ve öğrenciler:

       NGLS YABANCI DİL DÜNYASI OKULUMUZ size Almanca eğitiminde en üst seviyede eğitim vermektedir.

 • Almanya’ya staj yeri aramak için gelmek: Potansiyel öğrencilerin yüksek öğrenimde yer aramak için Almanya’ya gelmeleri zaten mümkündür. Yeni kurallara göre, mesleki eğitim almak isteyenler de Almanya’ya gelip bir eğitim yeri bulabilecekler. Ön koşullar şunlardır: B2 düzeyinde Almanca bilgisi, yurtdışındaki bir Alman okulundan okul bitirme sertifikası veya bir kişiye yüksek öğrenim hakkı veren okul bitirme sertifikası, maksimum 25 yaş ve destek yeteneği kendini finansal olarak
   
 • Mesleki eğitime hazırlık için Almanca kursu: Bir kişinin mesleki eğitim kursu için oturma izni varsa , bir Almanca kursuna (genel veya meslekle ilgili) katılabilir.
   
 • Almanya’daki yabancı öğrencilerin oturma durumlarını değiştirmeleri için iyileştirilmiş fırsatlar: Yabancı öğrenciler, eğitimlerini tamamlamadan önce bile diğer oturma izni türlerine geçme seçeneğine sahiptir. Örneğin, eğitimlerine devam etmek yerine mesleki eğitime başlayabilirler ve mesleki eğitim kursuna katılmak için oturma izni alabilirler . Nitelikli Göç Yasası, durumu değiştirmek için bu seçenekleri genişletir: belirli ön koşullar altında ve Federal İş Kurumu tarafından değerlendirildikten sonra, bir kişi hala eğitim görürken veya mesleki eğitim alırken nitelikli bir profesyonel olarak bir iş teklifini kabul etmek mümkündür. Bu , nitelikli bir meslekte çalışmak için oturma iznine geçişi gerektirir .
   
 • Almanya’da mesleki eğitim kursunu tamamlayanlar için kalıcı yerleşim izni : Yeni yasa, Almanya’da mesleki eğitim kursunu başarıyla tamamlayan yabancıların , mezunlar için geçerli olan süre ile aynı süreyi iki yıl sonra kalıcı yerleşim izni almalarını sağlıyor. 
   

Şirketler için:

 • Kalifiye işçiler için hızlı takip prosedürü : İşverenler,  Almanya’daki ilgili Yabancılar Kayıt Bürosunda vasıflı işçiler için hızlı takip prosedürünü başlatabilir  . Bu, vize verilmesi için idari prosedürün süresini önemli ölçüde kısaltacaktır. Bunu yapmak için, işverenlerin kalifiye profesyonelden bir vekaletname alması gerekir. Aşağıdaki bilgiler ve adımlar çok önemlidir:
 1. Şirket ile Yabancılar Dairesi arasında aşağıdaki belgeleri içeren bir anlaşma yapılması gerekir: vekaletnameler ve işveren, kalifiye profesyonel ve ilgili makamlar için yükümlülükler (Yabancılar Kayıt Bürosu, Federal İş Kurumu, tanıma kurumları, Almanca yurtdışındaki misyon) ve taraflar ve son tarihler dahil olmak üzere prosedürlerin bir açıklaması.
   
 2. Yabancılar Dairesi, işverene tavsiyelerde bulunur, kalifiye uzmanın yabancı yeterliliğinin tanınması prosedürünü yürütürken onları destekler, Federal İş Kurumu’nun onayını alır ve yabancı uyruklularla ilgili mevzuat uyarınca onay için ön koşulları inceler. Tanıma kurumları ve Federal İş Kurumu kararlarını belirli süreler içinde vermelidir. 
   
 3. Tüm ön koşullar karşılanırsa, Yabancılar Kayıt Bürosu, kalifiye uzmana iletilmek üzere işverene gönderilen bir ön onay verir. Nitelikli profesyonel daha sonra vize başvurusunda bulunmak için yurtdışındaki Alman temsilciliğinden bir randevu alır. Randevu üç hafta içinde gerçekleşecek. Bu toplantıda ön onayın aslının vize başvurusu için gerekli diğer belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir.
   
 4. Nitelikli profesyonel tarafından eksiksiz vize başvurusu yapıldıktan sonra, genellikle üç hafta içinde bir karar verilir.
   
 5. Vasıflı işçi için hızlı takip prosedürü de onların vize başvuruları aynı anda gönderildiği takdirde, nitelikli profesyonellerin eşini ve minör, evli olmayan çocukları kapsar ve onlar aile üyeleri sonradan gelmesi için yasal gereksinimlerini karşılamak durumunda.
   
 6. Kalifiye işçiler için hızlı işlem prosedürü için Yabancılar Kayıt Bürosu tarafından alınan ücret vardır. Buna ek olarak, vize için 75,00 € ve yeterliliğin tanınması için ücretler vardır. 

Kalifiye işçiler için hızlı izleme prosedürü hakkındaki bölümde prosedür hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenin  .
 

Ben nitelikli bir profesyonelim. Almanya’da çalışmak için ne yapmam gerekiyor?

 • Yurtdışında kazanılan mesleki niteliklerin tanınması: Yapmanız gereken ilk önemli şey, Almanya’da diplomanızın tanınmasıdır. Almanya’da Çalışmak ve Yaşamak yardım hattı aranarak tanınma süreci ve Almanya’ya göç hakkında temel bilgiler alınabilir . Daha  fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın .  
   
 • Dil becerileri : Almanya’ya bir eğitim yeri bulmak veya mesleki yeterliliğe sahip vasıflı bir işçi olarak iş aramak için gelmek istiyorsanız, biraz Almanca konuşmanız gerekecektir. Almanya’da bir eğitim kursuna katılacaksanız, bazı Almanca dil becerilerine de ihtiyacınız olacak. Dil kursları hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın . 
   
 • Vize/ikamet için irtibat kişisi : Almanya dışında yaşıyorsanız, gerekli vizenin verilmesinden yurtdışındaki Alman misyonları sorumludur. Bölgenizdeki Alman kurumlarının adresleri dünya haritasında bulunabilir . Halihazırda Almanya’da yaşıyorsanız, ikamet ve vizeler için yerel Yabancılar Dairesi ile iletişime geçmeniz gerekir.
   

Bu konuda Ngls Yabancı Dil Dünyası Okulumu Hizmetinizde olacaktır.

8 thoughts on “Alman Göç Yasası

Bir yanıt yazın