Düzenli Fiiller (Regular Verbs)

Düzenli Fiiller (Regular Verbs)

İngilizce düzenli fiiller biçimlerini çok az değiştirir ( düzensiz fiillerin aksine ). Normal fiillerin geçmiş zaman ve geçmiş ortaçları -ed ile biter , örneğin:

iş, iş ed , iş ed

Ancak aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:

1. Bazı fiiller hem düzenli hem de düzensiz olabilir, örneğin:

öğren, öğren ed , ed
öğren öğren, öğren t , t öğren

2. Birkaç fiilin düzenli olduğunda bir anlamı ve düzensiz olduğunda farklı bir anlamı vardır, örneğin yalan söylemek fiili :

Present Past Past Participle  Türkçesi
Accept


Accepted


Accepted


Kabul etmek, onaylamak


Add


Added


Added


Eklemek, arttırmak


Afford


Afforded


Afforded


Parası yetmek, zaman ayırabilmek


Alert


Alerted


Alerted


Uyarmak, alarma geçmek


Annoy


Annoyed


Annoyed


Kızdırmak, rahatsız etmek


Allow


Allowed


Allowed


İzin vermek, kabul etmek


Answer


Answered


Answered


Yanıtlamak, karşılık vermek


Appear


Appeared


Appeared


Görünmek, belirmek


Applaud


Applauded


Applauded


Alkışlamak, beğenmek


Arrest


Arrested


Arrested


Tutuklamak, önlemek


Ask


Asked


Asked


Sormak, davet etmek, rica etmek


Attach


Attached


Attached


Eklemek, tutturmak


Attack


Attacked


Attacked


Saldırmak, hücum etmek


Attract


Attracted


Attracted


Çekmek, cezbetmek


Avoid


Avoided


Avoided


Önlemek, kaçınmak


Back


Backed


Backed


Destek olmak, arka çıkmak


Bang


Banged


Banged


Patlamak


Bless


Blessed


Blessed


Şükretmek, kutsal saymak


Boil


Boiled


Boiled


Kaynatmak, köpürtmek


Book


Booked


Booked


Rezervasyon yapmak, kaydetmek


Borrow


Borrowed


Borrowed


Ödünç almak


Brush


Brushed


Brushed


Fırçalamak


Burn


Burned


Burned


Yakmak, yanmak


Check


Checked


Checked


Kontrol etmek, gözden geçirmek


Chew


Chewed


Chewed


Çiğnemek, kafa yormak


Claim


Claimed


Claimed


İddia etmek, sahip çıkmak


Clean


Cleaned


Cleaned


Temizlemek


Call


Called


Called


Çağırmak, telefonla aramak


Collect


Collected


Collected


Toplamak, bir araya getirmek


Complain


Complained


Complained


Söylenmek, şikâyet etmek


Concern


Concerned


Concerned


Endişelenmek


Connect


Connected


Connected


Bağlanmak


Consider


Considered


Considered


Düşünmek, göz önünde bulundurmak


Contain


Contained


Contained


İçermek, kapsamak


Correct


Corrected


Corrected


Düzeltmek, doğrulamak


Cross


Crossed


Crossed


Geçmek, karşılaşmak, melezlemek


Curl


Curled


Curled


Kıvırmak, dalgalandırmak


Decay


Decayed


Decayed


Bozmak, çürütmek


Delay


Delayed


Delayed


Geç kalmak, ertelemek


Deliver


Delivered


Delivered


Teslim etmek, vermek


Depend


Depended


Depended


Güvenmek, bağlı olmak


Destroy


Destroyed


Destroyed


Zarar vermek, imha etmek


Develop


Developed


Developed


Geliştirmek, yükseltmek


Disappear


Disappeared


Disappeared


Gözden kaybolmak, yok olmak


Discover


Discovered


Discovered


Keşfetmek, bulmak


Doubt


Doubted


Doubted


Şüphe etmek, karar verememek


Dream


Dreamed


Dreamed


Hayal kurmak, rüya görmek


Dust


Dusted


Dusted


Toz almak, silkelemek


Earn


Earned


Earned


Para kazanmak, hak etmek


Embarrass


Embarrassed


Embarrassed


Utandırmak


Employ


Employed


Employed


Çalıştırmak, iş vermek


End


Ended


Ended


Bitirmek, bitmek


Enjoy


Enjoyed


Enjoyed


Zevk almak, hoşlanmak, eğlenmek


Enter


Entered


Entered


Girmek, katılmak, kaydetmek


Entertain


Entertained


Entertained


Eğlendirmek, oyalamak


Exist


Existed


Existed


Var olmak, yaşamak


Expand


Expanded


Expanded


Genişletmek, büyütmek


Expect


Expected


Expected


Ummak


Explain


Explained


Explained


Açıklamak


Fail


Failed


Failed


Başarısız olmak, batmak


Fear


Feared


Feared


Korkmak, kuşkulanmak


Fetch


Fetched


Fetched


Almak, çekmek


Fill


Filled


Filled


Doldurmak, doyurmak


Flash


Flashed


Flashed


Parlamak, yakmak


Float


Floated


Floated


Süzülmek, dalgalanmak


Flood


Flooded


Flooded


Yağdırmak, sel basmak


Flow


Flowed


Flowed


Akmak


Follow


Followed


Followed


Takip etmek


Form


Formed


Formed


Oluşturmak, biçimlendirmek


Found


Founded


Founded


Kurmak, dayandırmak


Frighten


Frightened


Frightened


Korkutmak


Glow


Glowed


Glowed


Parlamak


Greet


Greeted


Greeted


Selamlamak, kutlamak


Guard


Guarded


Guarded


Korumak, nöbet tutmak


Guess


Guessed


Guessed


Tahmin etmek, sezmek


Hammer


Hammered


Hammered


Çakmak, çekiçle vurmak


Hand


Handed


Handed


Yardım etmek


Hang


Hanged


Hanged


Asmak, sarkıtmak


Happen


Happened


Happened


Olmak, meydana gelmek


Harm


Harmed


Harmed


Zarar vermek, kötülük etmek


Head


Headed


Headed


Başı çekmek


Heal


Healed


Healed


İyileşmek, iyileştirmek


Heat


Heated


Heated


Isıtmak


Help


Helped


Helped


Yardım etmek


Hook


Hooked


Hooked


Takmak, çengellemek


Hover


Hovered


Hovered


Etrafında gezinmek, üstünde uçmak


Hunt


Hunted


Hunted


Avlamak, avlanmak


Impress


Impressed


Impressed


Etkilemek, aklına sokmak


Inform


Informed


Informed


Bilgi vermek


Instruct


Instructed


Instructed


Bilgilendirmek, öğretmek


Interest


Interested


Interested


İlgilendirmek


Interrupt


Interrupted


Interrupted


Yarıda kesmek


Invent


Invented


Invented


İcat etmek


Itch


Itched


Itched


Kaşınmak


Jail


Jailed


Jailed


Tutuklamak


Join


Joined


Joined


Katılmak


Jump


Jumped


Jumped


Zıplamak


Kick


Kicked


Kicked


Tekme atmak


Kill


Killed


Killed


Öldürmek, katletmek


Kiss


Kissed


Kissed


Öpmek


Kneel


Kneeled


Kneeled


Diz çökmek


Knock


Knocked


Knocked


Vurmak, çarpmak


Land


Landed


Landed


Karaya çıkmak, indirmek


Laugh


Laughed


Laughed


Gülmek


Learn


Learned


Learned


Öğrenmek


Lift


Lifted


Lifted


Kaldırmak, yükseltmek


Listen


Listened


Listened


Dinlemek


Load


Loaded


Loaded


Yüklemek


Lock


Locked


Locked


Kilitlemek


Look


Looked


Looked


Bakmak


Match


Matched


Matched


Eşlemek, karşılaştırmak


Melt


Melted


Melted


Eritmek,


Mend


Mended


Mended


Düzeltmek, tamir etmek


Miss


Missed


Missed


Özlemek, kaçırmak


Mix Mixed Mixed Karıştırmak
Murder


Murdered


Murdered


Öldürmek, cinayet işlemek


Need


Needed


Needed


İhtiyacı olmak


Nest


Nested


Nested


İç içe koymak, yuva yapmak


Obey


Obeyed


Obeyed


İtaat etmek


Obtain


Obtained


Obtained


Elde etmek


Offer


Offered


Offered


Teklif etmek


Open


Opened


Opened


Açmak


Order


Ordered


Ordered


Sipariş vermek, emretmek


Own


Owned


Owned


Sahip olmak


Pack


Packed


Packed


Paketlemek


Paint


Painted


Painted


Boyamak, resim yapmak


Park


Parked


Parked


Park etmek


Perform


Performed


Performed


Yerine getirmek, uygulamak


Pinch


Pinched


Pinched


Kıstırmak, çimdiklemek


Play


Played


Played


Oynamak


Point


Pointed


Pointed


İşaret etmek


Possess


Possessed


Possessed


Sahip olmak


Pray


Prayed


Prayed


Dua etmek


Prefer


Prefered


Prefered


Tercih etmek


Pretend


Pretended


Pretended


Numara yapmak


Press


Pressed


Pressed


Baskı yapmak


Pour


Poured


Poured


Dökmek


Prevent


Prevented


Prevented


Yol göstermek


Print


Printed


Printed


Basmak, yayınlamak


Protect


Protected


Protected


Korumak


Punish


Punished


Punished


Cezalandırmak


Push


Pushed


Pushed


İtmek


Question


Questioned


Questioned


Soru sormak


Rain


Rained


Rained


Yağmur yağmak, yağdırmak


Record


Recorded


Recorded


Kaydetmek


Reach


Reached


Reached


Ulaşmak


Reflect


Reflected


Reflected


Yansıtmak, ifade etmek


Reject


Rejected


Rejected


Reddetmek, çıkarmak


Remain


Remained


Remained


Kalmak, sürdürmek


Remember


  Remembered


   Remembered


 Hatırlamak


Remind


Reminded


Reminded


Hatırlatmak


Request


Requested


Requested


Talep etmek


Return


Returned


Returned


Geri dönmek


Rush


Rushed


Rushed


Acele etmek


Scream


Screamed


Screamed


Çığlık atmak


Seal


Sealed


Sealed


Mühürlemek, kapatmak


Shock


Shocked


Shocked


Şok etmek, şaşkına dönmek


Sign


Signed


Signed


İmzalamak


Smell


Smelled


Smelled


Kokmak, sezmek


Sound


Sounded


Sounded


Ses çıkarmak


Suffer


Suffered


Suffered


Acı çekmek, katlanmak


Suggest


Suggested


Suggested


Tavsiye etmek


Thank


Thanked


Thanked


Teşekkür etmek


Touch


Touched


Touched


Dokunmak, etkilemek


Train


Trained


Trained


Eğitmek


Travel


Traveled


Traveled


Seyahat etmek


Trust


Trusted


Trusted


Güvenmek


Turn


Turned


Turned


Dönmek, çevirmek


Visit


Visited


Visited


Ziyaret etmek


Wait


Waited


Waited


Beklemek


Walk


Walked


Walked


Yürümek


Want


Wanted


Wanted


İstemek


Warm


Warmed


Warmed


Isıtmak, ısınmak


Warn


Warned


Warned


Uyarmak, ihbar etmek


Wash


Washed


Washed


Yıkamak, yıkanmak


Watch


Watched


Watched


İzlemek


Whisper


Whispered


Whispered


Fısıldamak, dedikodu yapmak


Wish


Wished


Wished


Dilemek, ummak


Wonder


Wondered


Wondered


Merak etmek, şaşmak


Bir yanıt yazın