Düzensiz Fiiller Listesi (Irregular Verbs List)

Düzensiz Fiiller Listesi

(Irregular Verbs List)


Bu, İngilizce’deki bazı düzensiz fiillerin bir listesidir.

Tabii ki, başkaları da var, ancak bunlar daha yaygın düzensiz fiillerdir.

Bu eğlenceli düzensiz fiil sınavları ile kendinizi test edebilirsiniz .

V1

Base Form

V2

Past Simple

V3

Past Participle

awake


awoke


awoken


be


was, were


been


beat


beat


beaten


become


became


become


begin


began


begun


bend


bent


bent


bet


bet


bet


bid


bid


bid


bite


bit


bitten


blow


blew


blown


break


broke


broken


bring


brought


brought


broadcast


broadcast


broadcast


build


built


built


burn


burned or burnt


burned or burnt


buy


bought


bought


catch


caught


caught


choose


chose


chosen


come


came


come


cost


cost


cost


cut


cut


cut


dig


dug


dug


do


did


done


draw


drew


drawn


dream


dreamed or dreamt


dreamed or dreamt


drive


drove


driven


drink


drank


drunk


eat


ate


eaten


fall


fell


fallen


feel


felt


felt


fight


fought


fought


find


found


found


fly


flew


flown


forget


forgot


forgotten


forgive


forgave


forgiven


freeze


froze


frozen


get


got


got (sometimes gotten)


give


gave


given


go


went


gone


grow


grew


grown


hang


hung


hung


have


had


had


hear


heard


heard


hide


hid


hidden


hit


hit


hit


hold


held


held


hurt


hurt


hurt


keep


kept


kept


know


knew


known


lay


laid


laid


lead


led


led


learn


learned or learnt


learned or learnt


leave


left


left


lend


lent


lent


let


let


let


lie


lay


lain


lose


lost


lost


make


made


made


mean


meant


meant


meet


met


met


pay


paid


paid


put


put


put


read


read


read


ride


rode


ridden


ring


rang


rung


rise


rose


risen


run


ran


run


say


said


said


see


saw


seen


sell


sold


sold


send


sent


sent


show


showed


showed or shown


shut


shut


shut


sing


sang


sung


sink


sank


sunk


sit


sat


sat


sleep


slept


slept


speak


spoke


spoken


spend


spent


spent


stand


stood


stood


stink


stank


stunk


swim


swam


swum


take


took


taken


teach


taught


taught


tear


tore


torn


tell


told


told


think


thought


thought


throw


threw


thrown


understand


understood


understood


wake


woke


woken


wear


wore


worn


win


won


won


write


wrote


 

written


 

Bir yanıt yazın